..::Kien06VL::..
Chào mừng bạn đến với Kien06VL. Chúc bạn tìm được nhiều điều bổ ích từ diễn đàn!
Để xem được nội dung chính của diễn đàn bạn cần đăng nhập hoặc đăng ký.


To view all main content you need to log in or register.

80 VCD dạy tiếng Anh qua truyền hình- Link Mediafire

Go down

normal 80 VCD dạy tiếng Anh qua truyền hình- Link Mediafire

Bài gửi by vietthangjan on 2008-11-30, 11:30

Bộ tài liệu cực kì đầy đủ bao gồm 80VCD (định dạng file: AVI) dành cho đối tượng từ chưa biết tí gì về tiếng Anh (low level) đến trình độ trung cấp (intermediate). Đây là các chương trình dạy tiếng Anh trên truyền hình của hệ thống giáo dục Mỹ được trình bày rất khoa học, mỗi bài học có thời lượng 1 giờ đồng hồ, các chủ đề rất đa dạng từ các kiến thức ngữ pháp cơ bản đến các tình huống giao tiếp…
bao gồm 3 cấp độ:
Low level (30CD),
Elementary(30CD),
Intermediate (20CD).
EFU - ENGLISH FOR BEGINNER LEVELS - 30 CD
Teacher: Molly STONE
Lesson 01 - Nice to meet you!
Lesson 02 - How are you?
Lesson 03 - What does she look like?
Lesson 04 - Where are you from?
Lesson 05 - Do you speak English?
Lesson 06 - My family.
Lesson 07 - These are my relatives.
Lesson 08 - What do you do?
Lesson 09 - Where do you work?
Lesson 10 - What time is it?
Lesson 11 - What day is it?
Lesson 12 - How is the weather?
Lesson 13 - What are you wearing?
Lesson 14 - The Body
Lesson 15 - Whats the matter?
Lesson 16 - Home sweet home
Lesson 17 - Tell me about your furniture
Lesson 18 - Im hungry!
Lesson 19 - What sports can you play?
Lesson 20 - What did you do yesterday?
Lesson 21 - What are you going to do?
Lesson 22 - Would you like to go...?
Lesson 23 - My Vacation
Lesson 24 - How do you travel?
Lesson 25 - How do you get there?
Lesson 26 - Ask me a question
Lesson 27 - I dont know
Lesson 28 - Review I (Lessons 1 to 9)
Lesson 29 - Review II (Lessons 10 to 18)
Lesson 30 - Review III (Lessons 19 to 27)
EFU - ENGLISH FOR ELEMENTARY LEVELS - 30 CD
Teacher: Nicole JONES
Lesson 01 - Welcome
Lesson 02 - Special days
Lesson 03 - Entertaining
Lesson 04 - At school
Lesson 05 - Location
Lesson 06 - Shopping
Lesson 07 - Did you buy this for me?
Lesson 08 - Activities
Lesson 09 - Listen to the music
Lesson 10 - Whats for dinner?
Lesson 11 - He is taller than I am
Lesson 12 - What is the tallest mountain?
Lesson 13 - At home
Lesson 14 - At the station
Lesson 15 - Do this
Lesson 16 - Past experiences
Lesson 17 - Future life
Lesson 18 - I wish upon a star
Lesson 19 - World knowledge
Lesson 20 - Getting around
Lesson 21 - Social Groups
Lesson 22 - Dining out
Lesson 23 - What are your job skills?
Lesson 24 - Talking on the phone
Lesson 25 - The Art
Lesson 26 - Transportation
Lesson 27 - Celebrations
Lesson 28 - Review I (Lessons 1 to 9)
Lesson 29 - Review II (Lessons 10 to 18)
Lesson 30 - Review III (Lessons 19 to 27)
EFU - ENGLISH FOR INTERMEDIATE LEVELS - 20 CD
Teacher: Christopher OCONNELL
Lesson 01 - Horror Films
Lesson 02 - Rock N Roll
Lesson 03 - Space
Lesson 04 - On the farm
Lesson 05 - At the hospital
Lesson 06 - At the circus
Lesson 07 - At the beach
Lesson 08 - Crime doesn t pay
Lesson 09 - At the a musement park
Lesson 10 - At the grocey store
Lesson 11 - At the playground
Lesson 12 - Under the weather
Lesson 13 - At the hotel
Lesson 14 - Fairy Tales & Legends
Lesson 15 - Christmas time
Lesson 16 - In the workshop
Lesson 17 - At the camp
Lesson 18 - At the doctors
Lesson 19 - Review 1 Lessons
Lesson 20 - Review 2 Lessons

30VCD phần Lowest
Code:

CD 1
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

CD 2
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

CD 3
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

CD 4
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

CD 5
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

CD 6
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

CD 7
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

CD 8
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

CD 9
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

CD 10
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

CD 11
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

CD 12
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

CD 13
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

CD 14
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

CD 15
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

CD 16
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

CD 17
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

CD 18
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

CD 22
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

CD 23
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

CD 24
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

CD 25
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

CD 26
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

CD 27
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

CD 28
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

CD 29
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

CD 30
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]


30CD phần Elementary

Code:

CD 1
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

CD 2
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

CD 3
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

CD 4
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

CD 5
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

CD 6
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

CD 7
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

CD 8
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

CD 9
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

CD 10
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

CD11:
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

CD12:
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

CD13:
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

CD14:
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

CD15:
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

CD16:
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

CD17:
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

CD18:
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

CD19:
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

CD20:
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

cd21:
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

cd22:
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

cd23:
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

cd24:
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

cd25:
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

cd26:
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

cd27:
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

cd28:
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

cd29:
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

cd30:
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

20 VCD Intermediate
Code:

CD1
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
CD2
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
CD3
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
CD4
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
CD5
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
CD6
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
CD7
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
CD8
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
CD9
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
CD10
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
CD11
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
CD12
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
CD13
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
CD14
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
CD15
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
CD16
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
CD17
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
CD18
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
CD19
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
CD20
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

Pass giải nén:
[You must be registered and logged in to see this link.]


Nguồn updatesofts
avatar
vietthangjan
 
 

Capricorn
Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 1146
Tuổi : 31
Đến từ : Sài Gòn
Nghề nghiệp : student
Trạng thái bản thân : Độc thân
Điểm tích cực : 908
Chất lượng bài viết : 306

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

normal Re: 80 VCD dạy tiếng Anh qua truyền hình- Link Mediafire

Bài gửi by —arChitEcT—›™ on 2008-11-30, 19:45

trờj!! dung lượng bao nhju đây!! ổ cứng nào chju nổj
mà down bao h mnớj xong !! ? hjzzzzzzz


@#$%^&*()

avatar
—arChitEcT—›™
   
   

Leo
Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 429
Tuổi : 29
Đến từ : hoj lam j`
Nghề nghiệp : bjet lam chj
Điểm tích cực : 101
Chất lượng bài viết : 22

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết