..::Kien06VL::..
Chào mừng bạn đến với Kien06VL. Chúc bạn tìm được nhiều điều bổ ích từ diễn đàn!
Để xem được nội dung chính của diễn đàn bạn cần đăng nhập hoặc đăng ký.


To view all main content you need to log in or register.

Đủ bộ tài liệu Video hướng dẫn tự học Revit từ A->Z

Go down

normal Đủ bộ tài liệu Video hướng dẫn tự học Revit từ A->Z

Bài gửi by jamesblack on 2008-06-17, 11:13

Bạn quan tâm đến Revit - phần mềm vượt trội AutoCad trong việc thiết kế kiến trúc ???
Bạn băn khoăn chưa biết bắt đầu từ đâu và bắt đầu như thế nào? bởi còn rất ít người biết sử dụng phần mềm này thành thạo để hướng dẫn bạn.
Vậy hãy thử tự học Revit để làm 1 trong số những người tiên phong đi
Hiện tại tớ có 1 bộ dữ liệu Video TUT hướng dẫn rất chi tiết các bài giảng học thiết kế kiến trúc với phần mềm Revit

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ Ở PHÍA DƯỚI

Bộ tài liệu gồm
( LIST QUÁ DÀI, XIN CHỈ DEMO 1 PHẦN )

Code:
REVIT 5 - 6 - 3D House / Revit 3DH 5 PARTITIONS STAIRS VIEWRANGE.wmv
REVIT 5 - 6 - 3D House / Revit 3DH 2 LEV REF PROFILES.wmv
REVIT 5 - 6 - 3D House / Revit 3DH 3 WALLS ROOFS.wmv
REVIT 5 - 6 - 3D House / Revit 3DH 4a COLOR FINISHES FLOORS.wmv
REVIT 5 - 6 - 3D House / Revit 3DH 6 SITE TOPO.wmv
REVIT 5 - 6 - 3D House / Revit 3DH 7 ALIGN DIMENS TAGS.wmv
REVIT 5 - 6 - 3D House / Revit str 3DH 4b doors window.wmv
REVIT 5 - 6 - 3D House / REVIT_AREA.wmv
REVIT 5 - 6 - 3D House / REVIT_MIRROR.wmv
REVIT Building 8 - 8.1 A – Z (Families) / revit8_29_Families Overview.wmv
REVIT Building 8 - 8.1 A – Z (Families) / revit8_30_Families Annotation.wmv
REVIT Building 8 - 8.1 A – Z (Families) / revit8_31_Familes Profiles.wmv
REVIT Building 8 - 8.1 A – Z (Families) / revit8_32_Families Wall hosted corner battens.wmv
REVIT Building 8 - 8.1 A – Z (Families) / revit8_33_Families Wall hosted Signage.wmv
REVIT Building 8 - 8.1 A – Z (Families) / revit8_34_Families Windows.wmv
REVIT Building 8 - 8.1 A – Z (Families) / revit8_35_Families Doors.wmv
REVIT Building 8 - 8.1 A – Z (Families) / revit8_36_Families Electrical and Lighting.wmv
REVIT Building 8 - 8.1 A – Z (Families) / revit8_37_Families Shared Parameters.wmv
REVIT Building 8 - 8.1 A – Z (Families) / revit8_38_Families Libraries.wmv
REVIT Building 8 - 8.1 A – Z (Part One) / REVIT_8_1_Introduction.wmv
REVIT Building 8 - 8.1 A – Z (Part One) / REVIT_8_2b_STAIRS.wmv
REVIT Building 8 - 8.1 A – Z (Part One) / REVIT_8_2_Floor_plans.wmv
REVIT Building 8 - 8.1 A – Z (Part One) / REVIT_8_3_Levels_Ref.wmv
REVIT Building 8 - 8.1 A – Z (Part One) / REVIT_8_4_Grids.wmv
REVIT Building 8 - 8.1 A – Z (Part One) / REVIT_8_5A_Struct.wmv
REVIT Building 8 - 8.1 A – Z (Part One) / REVIT_8_5B_Struct.wmv
REVIT Building 8 - 8.1 A – Z (Part Two, Three, & Four) / revit8_10_Walls and Wall Structure.wmv
REVIT Building 8 - 8.1 A – Z (Part Two, Three, & Four) / revit8_11_Sheets and Titleblocks.wmv
REVIT Building 8 - 8.1 A – Z (Part Two, Three, & Four) / revit8_12_Titleblock templates.wmv
REVIT Building 8 - 8.1 A – Z (Part Two, Three, & Four) / revit8_13_Text and Dimensions.wmv
REVIT Building 8 - 8.1 A – Z (Part Two, Three, & Four) / revit8_14_Transfer Project Standards, Printing, Wall profiles.wmv
REVIT Building 8 - 8.1 A – Z (Part Two, Three, & Four) / revit8_15_Workset overview.wmv
REVIT Building 8 - 8.1 A – Z (Part Two, Three, & Four) / revit8_16_Worksets setup.wmv
REVIT Building 8 - 8.1 A – Z (Part Two, Three, & Four) / revit8_17_Worksets, User1 creates local file.wmv
REVIT Building 8 - 8.1 A – Z (Part Two, Three, & Four) / revit8_18_Worksets, Multiple users.wmv
REVIT Building 8 - 8.1 A – Z (Part Two, Three, & Four) / revit8_19_Phasing - General.wmv
REVIT Building 8 - 8.1 A – Z (Part Two, Three, & Four) / revit8_20_Phase Filtering.wmv
REVIT Building 8 - 8.1 A – Z (Part Two, Three, & Four) / revit8_21_Phases, Tags and Annotations.wmv
REVIT Building 8 - 8.1 A – Z (Part Two, Three, & Four) / revit8_22_Roofs by Footprint.wmv
REVIT Building 8 - 8.1 A – Z (Part Two, Three, & Four) / revit8_23_Roofs by Extrusion, Face and Dromers.wmv
REVIT Building 8 - 8.1 A – Z (Part Two, Three, & Four) / revit8_24_Roofs by Extrusion 2.wmv
REVIT Building 8 - 8.1 A – Z (Part Two, Three, & Four) / revit8_25_Site and Topography 1.wmv
REVIT Building 8 - 8.1 A – Z (Part Two, Three, & Four) / revit8_26_Site and Topography 2.wmv
REVIT Building 8 - 8.1 A – Z (Part Two, Three, & Four) / revit8_27_Tags and Schedules 1.wmv
REVIT Building 8 - 8.1 A – Z (Part Two, Three, & Four) / revit8_28_Tags and Schedules 2.wmv
REVIT Building 8 - 8.1 A – Z (Part Two, Three, & Four) / revit8_6_Views.wmv
REVIT Building 8 - 8.1 A – Z (Part Two, Three, & Four) / revit8_7_Visibility and Graphics.wmv
REVIT Building 8 - 8.1 A – Z (Part Two, Three, & Four) / revit8_8_Components and Groups.wmv
REVIT Building 8 - 8.1 A – Z (Part Two, Three, & Four) / revit8_9_Floor Slabs, Edges.wmv
REVIT Building 8.1 House Kit / 1-REVIT-HOUSE-INTRO.wmv
REVIT Building 8.1 House Kit / 10-REVIT-HOUSE-EDIT-WALL-PROFILES.wmv
REVIT Building 8.1 House Kit / 11-REVIT-HOUSE-GARAGE-FOUNDATION.wmv
REVIT Building 8.1 House Kit / 12-REVIT-HOUSE-GARAGE-SLAB.wmv
REVIT Building 8.1 House Kit / 13-REVIT-HOUSE-GARAGE-WALLS.wmv
REVIT Building 8.1 House Kit / 14-REVIT-HOUSE-GARAGE-ROOF.wmv
REVIT Building 8.1 House Kit / 15-REVIT-HOUSE-VIEWRANGE-PLANREGIONS-UNDERLAYS.wmv
REVIT Building 8.1 House Kit / 16-REVIT-HOUSE-VISIBILITY-OBJECT-STYLES.wmv
REVIT Building 8.1 House Kit / 17-REVIT-HOUSE-PORKCHOPS-GUTTERS.wmv
REVIT Building 8.1 House Kit / 18-REVIT-HOUSE-RAILINGS.wmv
REVIT Building 8.1 House Kit / 19-REVIT-HOUSE-MAIN-FLOOR-STAIR.wmv
REVIT Building 8.1 House Kit / 2-REVIT-HOUSE-TEMPLATE.wmv
REVIT Building 8.1 House Kit / 20-REVIT-HOUSE-BASEMENT-STAIR.wmv
REVIT Building 8.1 House Kit / 21-REVIT-HOUSE-WALL-GROUPS.wmv
REVIT Building 8.1 House Kit / 22-REVIT-HOUSE-INTERIOR-PARTITIONS.wmv
REVIT Building 8.1 House Kit / 23-REVIT-HOUSE-DOORS.wmv
REVIT Building 8.1 House Kit / 24-REVIT-HOUSE-WINDOWS.wmv
REVIT Building 8.1 House Kit / 25-REVIT-HOUSE-AREA-PLANS.wmv
REVIT Building 8.1 House Kit / 26-REVIT-HOUSE-TAGS-SCHEDULES.wmv
REVIT Building 8.1 House Kit / 27-REVIT-HOUSE-FIXTURES-CABINETS-APPLIANCES.wmv
REVIT Building 8.1 House Kit / 28-REVIT-HOUSE-DIMENSIONING.wmv
REVIT Building 8.1 House Kit / 29-REVIT-HOUSE-LABELING.wmv
REVIT Building 8.1 House Kit / 3-REVIT HOUSE-MAIN-FLOOR-PLATE.wmv
REVIT Building 8.1 House Kit / 30-REVIT-HOUSE-SECTIONS-CALLOUTS-DETAILS.wmv
REVIT Building 8.1 House Kit / 31-REVIT-HOUSE-STRUCTURAL.wmv
REVIT Building 8.1 House Kit / 32-REVIT-HOUSE-SITE-TOPO-PAD.wmv
REVIT Building 8.1 House Kit / 33-REVIT-HOUSE-TREES-DRIVEWAY.wmv
REVIT Building 8.1 House Kit / 34-REVIT-HOUSE-ELECTRICAL.wmv
REVIT Building 8.1 House Kit / 35-REVIT-HOUSE-MATERIALS-RENDERING.wmv
REVIT Building 8.1 House Kit / 4-REVIT -HOUSE-2ND-FLOOR-PLATE.wmv
REVIT Building 8.1 House Kit / 5-REVIT-HOUSE-MAIN-FLOOR-EXTERIOR WALLS.wmv
REVIT Building 8.1 House Kit / 6-REVIT-HOUSE-2ND-FLOOR-EXTERIOR-WALLS.wmv
REVIT Building 8.1 House Kit / 7-REVIT-HOUSE-HOUSE-FOUNDATION.wmv
REVIT Building 8.1 House Kit / 8-REVIT-HOUSE-EXTERIOR-WALL-FINISH.wmv
REVIT Building 8.1 House Kit / 9-REVIT-HOUSE-HOUSE-ROOF.wmv
REVIT Building 8.1 House Kit / REVIt-HOUSE-KIT- PRINTED-SHEETS.pdf
REVIT Building 8.1 House Kit / REVIT-HOUSE-KIT-DOCUMENTS.zip
REVIT Building 8.1 House Kit / REVIT-HOUSE-KIT-FINAL.rvt
REVIT Building 8.1 House Kit / REVIT-HOUSE-KIT-SEGMENT-1.pdf
REVIT Building 8.1 House Kit / REVIT-HOUSE-KIT-SEGMENT-2.pdf
REVIT Building 8.1 House Kit / REVIT-HOUSE-KIT-SEGMENT-3.pdf
REVIT Building 8.1 House Kit / REVIT-HOUSE-KIT-TEMPLATE.rte
REVIT Building 9 New Features / REVIT-9-1-UP-SKETCHUP.wmv
REVIT Building 9 New Features / REVIT-9-10-DETAIL-CANT-STRIP-COMPONENT.wmv
REVIT Building 9 New Features / REVIT-9-11-DETAIL-CANT-STRIP-P2.wmv
REVIT Building 9 New Features / REVIT-9-12-DETAIL-BLOCKING-COMP.wmv
REVIT Building 9 New Features / REVIT-9-13-DETAIL-PARAMETER-FORMULAS.wmv
REVIT Building 9 New Features / REVIT-9-14-DETAIL-GRID-DUMMY.wmv
REVIT Building 9 New Features / REVIT-9-2-DETAIL-FAMILIES-1ST-LOOK.wmv
REVIT Building 9 New Features / REVIT-9-3-DETAIL-EDIT-CUT-PROFILE.wmv
REVIT Building 9 New Features / REVIT-9-4-DETAIL-FRAMING.wmv
REVIT Building 9 New Features / REVIT-9-5-DETAIL-REPEAT-DETAIL.wmv
REVIT Building 9 New Features / REVIT-9-6-DETAIL-TIPS-1.wmv
REVIT Building 9 New Features / REVIT-9-7-DETAIL-HIDDEN-LINES-DRAWORDER.wmv
REVIT Building 9 New Features / REVIT-9-8-DETAIL-PARAPET-DETAIL.wmv
REVIT Building 9 New Features / REVIT-9-9-DETAIL-NAIL-COMPONENT.wmv
REVIT CLIPS / CADCLIP-ARCHED-ROOF-OVER-DORMER.wmv
REVIT CLIPS / CADCLIP-BLACK-LEVEL-SYMBOL.wmv
REVIT CLIPS / CADCLIP-CURVED-CURTAIN-SYSTEM.wmv
REVIT CLIPS / CADCLIP-DESIGN-OPTIONS.wmv
REVIT CLIPS / CADCLIP-LIGHT-SWITCH-SYMBOL.wmv
REVIT CLIPS / CADCLIP-MAKING-NEW-WALL-TYPE.wmv
REVIT CLIPS / CADCLIP-ORGANIZE-PROJECT-BROWSER.wmv
REVIT CLIPS / CADCLIP-REV-VARYING-ROOF-PLATES.pdf
REVIT CLIPS / CADCLIP-REV-VARYING-ROOF-PLATES.wmv
REVIT CLIPS / CADCLIP-REVIT-ELEV-LINEWEIGHT.wmv
REVIT CLIPS / CADCLIP-ROOF-EAVES-ALIGNMENT.wmv
REVIT CLIPS / CADCLIP-TRUE-NORTH-PROJECT-NORTH.wmv
REVIT CLIPS / CADCLIP-WINDOW-AND-DOOR-TAGS.wmv
REVIT CLIPS / FURNITURE-PLAN-REGION.wmv
REVIT CLIPS / REVIT_8_39_LEGENDS2.wmv
REVIT Student Workbook / metricworkbook_revitbuildingversion3.pdf
REVIT Student Workbook / metric_datasets_1-10_(complete).zip
REVIT Student Workbook / metric_datasets_1-10_(start).zip
REVIT Student Workbook / metric_datasets_11-20_(complete).zip
REVIT Student Workbook / metric_datasets_11-20_(start).zip

MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ

Đặng Công Bắc - 0985694887
Nick Y!M: congbac_vn
Nick cũ congbacvn bị mất pass ko còn sử dụng nữa!
Email: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tổng dung lượng bộ tài liệu : Gần 15Gb
-----------------
Bạn có nhu cầu burn CD hoặc DVD đều được.
-----------------
Hiện tớ đang ở Hà Nội, bạn có nhu cầu sẽ thanh toán bằng chuyển khoản ATM
Gía trên đã bao gồm cả tiền chuyển phát nhanh


Được sửa bởi jamesblack ngày 2008-08-19, 19:11; sửa lần 3.
avatar
jamesblack
Ấu Trùng Kiến
Ấu Trùng Kiến

Leo
Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 9
Tuổi : 29
Đến từ : Hà Nội
Điểm tích cực : 0
Chất lượng bài viết : 0

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

normal Re: Đủ bộ tài liệu Video hướng dẫn tự học Revit từ A->Z

Bài gửi by jamesblack on 2008-06-20, 13:57

UP LÊN CÁI NÀO, CÁC BẠN CÓ NHU CẦU XIN CONTACT NGAY NHA!!!
ĐÃ NÂNG LÊN THÀNH 9.5Gb rồi ^^
avatar
jamesblack
Ấu Trùng Kiến
Ấu Trùng Kiến

Leo
Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 9
Tuổi : 29
Đến từ : Hà Nội
Điểm tích cực : 0
Chất lượng bài viết : 0

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

normal Re: Đủ bộ tài liệu Video hướng dẫn tự học Revit từ A->Z

Bài gửi by jamesblack on 2008-06-26, 18:05

Mọi người ủng hộ nha
avatar
jamesblack
Ấu Trùng Kiến
Ấu Trùng Kiến

Leo
Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 9
Tuổi : 29
Đến từ : Hà Nội
Điểm tích cực : 0
Chất lượng bài viết : 0

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

normal Re: Đủ bộ tài liệu Video hướng dẫn tự học Revit từ A->Z

Bài gửi by Nguyen on 2008-06-29, 23:29

-------------Gía cho toàn bộ bộ đĩa tài liệu này --------------
80k cho gửi vào từ Đà Nẵng đến Cà Mau
70k cho gửi vào từ Đà Nẵng trở ra ngoài Bắc
La sao vay jb ???

Nguyen
Kiến Teen
Kiến Teen

Cancer
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 200
Tuổi : 30
Đến từ : can tho
Trạng thái bản thân : Đã có chồng
Điểm tích cực : 15
Chất lượng bài viết : 8
Châm ngôn sống : ... cố gắng ...

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

normal Re: Đủ bộ tài liệu Video hướng dẫn tự học Revit từ A->Z

Bài gửi by jamesblack on 2008-06-30, 10:12

Chào bạn Lead ^^
Vì chi phí gửi vào HCM cao hơn từ ĐN trở ra bạn ạh, nên tớ có phân biệt ra 2 loại giá như vậy
Lúc đầu tớ nghĩ đồng 1 giá là 80k thôi, nhưng sau phải chia ra vì như thế công bằng hơn.
avatar
jamesblack
Ấu Trùng Kiến
Ấu Trùng Kiến

Leo
Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 9
Tuổi : 29
Đến từ : Hà Nội
Điểm tích cực : 0
Chất lượng bài viết : 0

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

normal Re: Đủ bộ tài liệu Video hướng dẫn tự học Revit từ A->Z

Bài gửi by jamesblack on 2008-08-06, 05:13

Total Data
- 4DVD VIDEO TUTORIALS REVIT 15Gb
- 1DVD Install Revit Architecture 2009 2,87Gb
- 1DVD Install Revit Structure 2009 3,5Gb
- 1DVD Install Revit Mep 2008 1,9Gb
- 1Book TURORIALS REVIT (Vietnam)
Please contact 0985694887
avatar
jamesblack
Ấu Trùng Kiến
Ấu Trùng Kiến

Leo
Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 9
Tuổi : 29
Đến từ : Hà Nội
Điểm tích cực : 0
Chất lượng bài viết : 0

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

normal Re: Đủ bộ tài liệu Video hướng dẫn tự học Revit từ A->Z

Bài gửi by KHANG O6 on 2008-08-23, 15:02

bạn jamesblack nhiệt tình quá ! (:mon]5
avatar
KHANG O6
Kiến Teen
Kiến Teen

Capricorn
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 325
Tuổi : 29
Trạng thái bản thân : Đã có con
Điểm tích cực : 72
Chất lượng bài viết : 16

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

normal Re: Đủ bộ tài liệu Video hướng dẫn tự học Revit từ A->Z

Bài gửi by kiến chúa on 2008-09-02, 14:46

Ẹc, thằng cha Côngbắc ở forum 51KDXD vô quảng cáo quá
avatar
kiến chúa
   
   

Leo
Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 131
Tuổi : 33
Đến từ : Cõi trên
Nghề nghiệp : architect
Trạng thái bản thân : Đã có vợ
Điểm tích cực : 6
Chất lượng bài viết : 6
Châm ngôn sống : chỉ tin tưởng vào chính mình

Xem lý lịch thành viên http://artblog.moohay.com

Về Đầu Trang Go down

normal Re: Đủ bộ tài liệu Video hướng dẫn tự học Revit từ A->Z

Bài gửi by Christopher on 2008-09-02, 23:29

share free thì nhiệt liệt ủng hộ 2 chân 2 tay! còn bán thì phải suy nghĩ lại!! ặc!!!!


[You must be registered and logged in to see this image.]
avatar
Christopher
Kiến Thợ
Kiến Thợ

Leo
Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 716
Tuổi : 29
Đến từ : nơi xa xôi hẻo lánh!!!!
Nghề nghiệp : Hiện tại đang giữ chức Chủ tịch hội nhà báo 1 thành viên!!!!
Trạng thái bản thân : Độc thân
Điểm tích cực : 363
Chất lượng bài viết : 74

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

normal Re: Đủ bộ tài liệu Video hướng dẫn tự học Revit từ A->Z

Bài gửi by Milunice259 on 2008-09-03, 08:37

Có ai thử mua chưa??


Tích "[b]+" cho bài viết hay[/b]
Pass cho sách: booktraining.net
[You must be registered and logged in to see this image.]
avatar
Milunice259
 
 

Libra
Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 1355
Tuổi : 30
Đến từ : Long An
Nghề nghiệp : Người mẫu
Trạng thái bản thân : Đã có vợ
Điểm tích cực : 2354
Chất lượng bài viết : 342
Châm ngôn sống : Thiên tài chỉ có một phần trăm cảm hứng, còn lại là đổ mồ hôi

Xem lý lịch thành viên http://www.kt06vl.top-forum.net

Về Đầu Trang Go down

normal Re: Đủ bộ tài liệu Video hướng dẫn tự học Revit từ A->Z

Bài gửi by Milunice259 on 2008-09-03, 08:37

Ai mua rồi thì tui qua mượn..kekeke (:mon]5


Tích "[b]+" cho bài viết hay[/b]
Pass cho sách: booktraining.net
[You must be registered and logged in to see this image.]
avatar
Milunice259
 
 

Libra
Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 1355
Tuổi : 30
Đến từ : Long An
Nghề nghiệp : Người mẫu
Trạng thái bản thân : Đã có vợ
Điểm tích cực : 2354
Chất lượng bài viết : 342
Châm ngôn sống : Thiên tài chỉ có một phần trăm cảm hứng, còn lại là đổ mồ hôi

Xem lý lịch thành viên http://www.kt06vl.top-forum.net

Về Đầu Trang Go down

normal Re: Đủ bộ tài liệu Video hướng dẫn tự học Revit từ A->Z

Bài gửi by KHANG O6 on 2008-09-06, 19:56

Christopher đã viết:share free thì nhiệt liệt ủng hộ 2 chân 2 tay! còn bán thì phải suy nghĩ lại!! ặc!!!!

tại sao phải suy nghĩ lại ????
t thấy rao bán chẳng có gì sai hết.
avatar
KHANG O6
Kiến Teen
Kiến Teen

Capricorn
Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 325
Tuổi : 29
Trạng thái bản thân : Đã có con
Điểm tích cực : 72
Chất lượng bài viết : 16

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

normal Re: Đủ bộ tài liệu Video hướng dẫn tự học Revit từ A->Z

Bài gửi by jamesblack on 2008-09-12, 13:11

Cám ơn ý kiến ủng hộ của bạn Khang.
avatar
jamesblack
Ấu Trùng Kiến
Ấu Trùng Kiến

Leo
Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 9
Tuổi : 29
Đến từ : Hà Nội
Điểm tích cực : 0
Chất lượng bài viết : 0

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

normal Re: Đủ bộ tài liệu Video hướng dẫn tự học Revit từ A->Z

Bài gửi by Christopher on 2008-09-12, 23:26

KHANG O6 đã viết:
Christopher đã viết:share free thì nhiệt liệt ủng hộ 2 chân 2 tay! còn bán thì phải suy nghĩ lại!! ặc!!!!

tại sao phải suy nghĩ lại ????
t thấy rao bán chẳng có gì sai hết.

Bộ mày tưởng ai cũng giàu như mày hả??? (:mon]25
Chớ còn tao có là share free cho anh em hết!!


[You must be registered and logged in to see this image.]
avatar
Christopher
Kiến Thợ
Kiến Thợ

Leo
Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 716
Tuổi : 29
Đến từ : nơi xa xôi hẻo lánh!!!!
Nghề nghiệp : Hiện tại đang giữ chức Chủ tịch hội nhà báo 1 thành viên!!!!
Trạng thái bản thân : Độc thân
Điểm tích cực : 363
Chất lượng bài viết : 74

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

normal Re: Đủ bộ tài liệu Video hướng dẫn tự học Revit từ A->Z

Bài gửi by Milunice259 on 2008-09-13, 09:52

Sax,mệt mấy pasc này quá.Có nhiêu đó mà cũng gây,Trong này là box rao vặt mua bán mà.Ai muốn rao ji thì rao


Tích "[b]+" cho bài viết hay[/b]
Pass cho sách: booktraining.net
[You must be registered and logged in to see this image.]
avatar
Milunice259
 
 

Libra
Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 1355
Tuổi : 30
Đến từ : Long An
Nghề nghiệp : Người mẫu
Trạng thái bản thân : Đã có vợ
Điểm tích cực : 2354
Chất lượng bài viết : 342
Châm ngôn sống : Thiên tài chỉ có một phần trăm cảm hứng, còn lại là đổ mồ hôi

Xem lý lịch thành viên http://www.kt06vl.top-forum.net

Về Đầu Trang Go down

normal Re: Đủ bộ tài liệu Video hướng dẫn tự học Revit từ A->Z

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết