..::Kien06VL::..
Chào mừng bạn đến với Kien06VL. Chúc bạn tìm được nhiều điều bổ ích từ diễn đàn!
Để xem được nội dung chính của diễn đàn bạn cần đăng nhập hoặc đăng ký.


To view all main content you need to log in or register.

[Movie] Take Care Of The Young Lady

Go down

normal [Movie] Take Care Of The Young Lady

Bài gửi by vietthangjan on 2009-11-21, 20:32

Thể loại: lãng mạn, hài hước
Số tập: 16
Đạo diễn: Ji Young Soo (Oh Pilseung Bong Sunyoung, Flowers for my Life, Hello God)
Biên kịch: oon Eun Hyung, Kim Eun Hee (Summer Scent, Wolf's Temptation, Love So Divine)
(Winter Sonata, Sweet 16, When It's at Night, Snow Queen)
Công ty sản xuất: Yigim (Lee Kim) Production (이김프로덕션) (What Happened in Bali, Money Warfare, Smile Again)
Giờ phát sóng: 21h55'(giờ Seoul) các ngày thứ 4, 5 trên kênh KBS2 bắt đầu từ ngày 19/8/2009

Nhân vật:


Kang Hye Na (Yoon Eun Hye)


Suh Dong Chan (Yoon Sang Hyun)


Lee Tae Yoon (Jung Il Woo)


Yuh Eui Joo (Moon Chae Won)


Kang Soo Min (Hwang Suk Hyun)


Link Download Vietsub:

Link Download Megaupload:

Tập 1 (Ental Version):
[You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 2 (Ental Version):
[You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 2 (Han Version):
[You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 3 (Ental Version):
[You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 3 (Han Version):
[You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 4 (Ental Version):
[You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 4 (Han Version):
[You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 5 (Ental Version):
[You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 5 (Han Version):
[You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 6 (Ental Version):
[You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 6 (Han Version):
[You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 7 (Ental Version):
[You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 7 (Han Version):
[You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 8 (Han Version):
[You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 8 (Ental Version):
[You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 9 (Han Version):
[You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 10 (Ental Version):
[You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 10 (Han Version):
[You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 11 (Ental Version):
[You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 11 (HAN Version):
[You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 12 (Han Version):
[You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 12 (Ental Version):
[You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 13 (Ental Version):
[You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 13 (Han Version):
[You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 14 (Ental Version):
[You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 14 (Han Version):
[You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 15 (Ental Version):
[You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 15 (Han Version):
[You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 16 (Ental Version):
[You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 16 (Han Version):
[You must be registered and logged in to see this link.]

Link Download Megafire:

Tập 1 (Ental Version):
P1: [You must be registered and logged in to see this link.]
P2: [You must be registered and logged in to see this link.]
P3: [You must be registered and logged in to see this link.]

Tập 2 (Ental Version):
P1: [You must be registered and logged in to see this link.]
P2: [You must be registered and logged in to see this link.]
P3: [You must be registered and logged in to see this link.]

Tập 2 (Han Version):
P1: [You must be registered and logged in to see this link.]
P2: [You must be registered and logged in to see this link.]
P3: [You must be registered and logged in to see this link.]
P4: [You must be registered and logged in to see this link.]

Tập 3 (Ental Version):
P1: [You must be registered and logged in to see this link.]
P2: [You must be registered and logged in to see this link.]
P3: [You must be registered and logged in to see this link.]

Tập 3 (Han Version):
P1: [You must be registered and logged in to see this link.]
P2: [You must be registered and logged in to see this link.]
P3: [You must be registered and logged in to see this link.]
P4: [You must be registered and logged in to see this link.]

Tập 4 (Ental Version):
P1: [You must be registered and logged in to see this link.]
P2: [You must be registered and logged in to see this link.]
P3: [You must be registered and logged in to see this link.]

Tập 4 (Han Version):
P1: [You must be registered and logged in to see this link.]
P2: [You must be registered and logged in to see this link.]
P3: [You must be registered and logged in to see this link.]
P4: [You must be registered and logged in to see this link.]

Tập 5 (Ental Version):
P1: [You must be registered and logged in to see this link.]
P2: [You must be registered and logged in to see this link.]
P3: [You must be registered and logged in to see this link.]

Tập 5 (Han Version):
P1: [You must be registered and logged in to see this link.]
P2: [You must be registered and logged in to see this link.]
P3: [You must be registered and logged in to see this link.]
P4: [You must be registered and logged in to see this link.]

Tập 6 (Ental Version)
P1: [You must be registered and logged in to see this link.]
P2: [You must be registered and logged in to see this link.]
P3: [You must be registered and logged in to see this link.]

Tập 6 (Han Version):
P1: [You must be registered and logged in to see this link.]
P2: [You must be registered and logged in to see this link.]
P3: [You must be registered and logged in to see this link.]
P4: [You must be registered and logged in to see this link.]
P5: [You must be registered and logged in to see this link.]

Tập 7 (Han Version):
P1: [You must be registered and logged in to see this link.]
P2: [You must be registered and logged in to see this link.]
P3: [You must be registered and logged in to see this link.]

Tập 7 (Ental Version):
P1: [You must be registered and logged in to see this link.]
P2: [You must be registered and logged in to see this link.]
P3: [You must be registered and logged in to see this link.]

Tập 8 (Han Version):
P1: [You must be registered and logged in to see this link.]
P2: [You must be registered and logged in to see this link.]

Tập 8 (Ental Version):
P1: [You must be registered and logged in to see this link.]
P2: [You must be registered and logged in to see this link.]
P3: [You must be registered and logged in to see this link.]

Tập 9 (Han Version):
P1: [You must be registered and logged in to see this link.]
P2: [You must be registered and logged in to see this link.]

Tập 10 (Ental Version):
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

Tập 10 (Han Version):
P1: [You must be registered and logged in to see this link.]
P2: [You must be registered and logged in to see this link.]
P3: [You must be registered and logged in to see this link.]
P4: [You must be registered and logged in to see this link.]

Tập 11 (Han Version):
Coming soon

Tập 11 (Ental Version):
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

Tập 12 (Han Version):
P1: [You must be registered and logged in to see this link.]
P2: [You must be registered and logged in to see this link.]

Tập 12 (Ental Version):
P1: [You must be registered and logged in to see this link.]
P2: [You must be registered and logged in to see this link.]
P3: [You must be registered and logged in to see this link.]

Tập 13 (HanVersion):
P1: [You must be registered and logged in to see this link.]
P2: [You must be registered and logged in to see this link.]

Tập 13 (EntalVersion):
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

Tập 14 (Ental Version):
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

Tập 14 (HanVersion):
P1: [You must be registered and logged in to see this link.]
P2: [You must be registered and logged in to see this link.]

Tập 15 (Ental Version):
P1: [You must be registered and logged in to see this link.]
P2: [You must be registered and logged in to see this link.]

Tập 15 (Han Version):
P1: [You must be registered and logged in to see this link.]
P2: [You must be registered and logged in to see this link.]

Tập 16 (Ental Version):
P1: [You must be registered and logged in to see this link.]
P2: [You must be registered and logged in to see this link.]

Tập 16 (Han Verion):
P1: [You must be registered and logged in to see this link.]
P2: [You must be registered and logged in to see this link.]
P3: [You must be registered and logged in to see this link.]

Link Download Mega1280:
Tập 1 (Ental Version):
P1: [You must be registered and logged in to see this link.]
P2: [You must be registered and logged in to see this link.]
P3: [You must be registered and logged in to see this link.]

Tập 2 (Ental Version):
P1: [You must be registered and logged in to see this link.]
P2: [You must be registered and logged in to see this link.]
P3: [You must be registered and logged in to see this link.]

Tập 2 (Han Version):
P1: [You must be registered and logged in to see this link.]
P2: [You must be registered and logged in to see this link.]
P3: [You must be registered and logged in to see this link.]
P4: [You must be registered and logged in to see this link.]

Tập 3 (Han Version):
P1: [You must be registered and logged in to see this link.]
P2: [You must be registered and logged in to see this link.]
P3: [You must be registered and logged in to see this link.]
P4: [You must be registered and logged in to see this link.]

Tập 3 (Ental Version):
P1: [You must be registered and logged in to see this link.]
P2: [You must be registered and logged in to see this link.]
P3: [You must be registered and logged in to see this link.]

Tập 4 (Ental Version)
P1: [You must be registered and logged in to see this link.]
P2: [You must be registered and logged in to see this link.]
P3: [You must be registered and logged in to see this link.]

Tập 4 (Han Version)
P1: [You must be registered and logged in to see this link.]
P2: [You must be registered and logged in to see this link.]
P3: [You must be registered and logged in to see this link.]
P4: [You must be registered and logged in to see this link.]

Tập 5 (Ental Version)
P1: [You must be registered and logged in to see this link.]
P2: [You must be registered and logged in to see this link.]
P3: [You must be registered and logged in to see this link.]

Tập 5 (Han Version)
P1: [You must be registered and logged in to see this link.]
P2: [You must be registered and logged in to see this link.]
P3: [You must be registered and logged in to see this link.]
P4: [You must be registered and logged in to see this link.]

Tập 6 (Ental Version)
P1: [You must be registered and logged in to see this link.]
P2: [You must be registered and logged in to see this link.]
P3: [You must be registered and logged in to see this link.]

Tập 6 (Han Version)
P1: [You must be registered and logged in to see this link.]
P2: [You must be registered and logged in to see this link.]
P3: [You must be registered and logged in to see this link.]
P4: [You must be registered and logged in to see this link.]
P5: [You must be registered and logged in to see this link.]

Tập 6 (Ental Version)
P1: [You must be registered and logged in to see this link.]
P2: [You must be registered and logged in to see this link.]
P3: [You must be registered and logged in to see this link.]

Tập 7 (Ental Version)
P1: [You must be registered and logged in to see this link.]
P2: [You must be registered and logged in to see this link.]
P3: [You must be registered and logged in to see this link.]

Tập 8 (Han Version)
P1: [You must be registered and logged in to see this link.]
P2: [You must be registered and logged in to see this link.]
P3: [You must be registered and logged in to see this link.]

Tập 8 (Ental Version)
P1: [You must be registered and logged in to see this link.]
P2: [You must be registered and logged in to see this link.]
P3: [You must be registered and logged in to see this link.]

Tập 9 (Han Version)
P1: [You must be registered and logged in to see this link.]
P2: [You must be registered and logged in to see this link.]

Tập 10 (Ental Version)
P1: [You must be registered and logged in to see this link.]
P2: [You must be registered and logged in to see this link.]
P3: [You must be registered and logged in to see this link.]

Tập 10 (Han Version)
P1: [You must be registered and logged in to see this link.]
P2: [You must be registered and logged in to see this link.]

Tập 11 (Ental Version)
P1: [You must be registered and logged in to see this link.]
P2: [You must be registered and logged in to see this link.]
P3: [You must be registered and logged in to see this link.]

Tập 11 (Han Version)
P1: [You must be registered and logged in to see this link.]
P2: [You must be registered and logged in to see this link.]

Tập 12 (Ental Version)
P1: [You must be registered and logged in to see this link.]
P2: [You must be registered and logged in to see this link.]
P3: [You must be registered and logged in to see this link.]

Tập 12 (Han Version)
P1: [You must be registered and logged in to see this link.]
P2: [You must be registered and logged in to see this link.]

Tập 13 (Ental Version)
[You must be registered and logged in to see this link.]

Tập 13 (Han Version)
[You must be registered and logged in to see this link.]

Tập 14
ental :[You must be registered and logged in to see this link.]
han : [You must be registered and logged in to see this link.]

tập 15
ental :[You must be registered and logged in to see this link.]
han : [You must be registered and logged in to see this link.]

tập 16
ental :[You must be registered and logged in to see this link.]
han : [You must be registered and logged in to see this link.]

Link Download Megashare:

Tập 1 (Ental Version)
P1: [You must be registered and logged in to see this link.]
P2: [You must be registered and logged in to see this link.]
P3: [You must be registered and logged in to see this link.]

Tập 2 (Ental Version)
P1: [You must be registered and logged in to see this link.]
P2: [You must be registered and logged in to see this link.]

Tập 2 (Han Version)
P1: [You must be registered and logged in to see this link.]
P2: [You must be registered and logged in to see this link.]
P3: [You must be registered and logged in to see this link.]

Tập 3 (Ental Version)
P1: [You must be registered and logged in to see this link.]
P2: [You must be registered and logged in to see this link.]

Tập 3 (Han Version)
P1: [You must be registered and logged in to see this link.]
P2: [You must be registered and logged in to see this link.]
P3: [You must be registered and logged in to see this link.]

Tập 4 (Ental Version)
P1: [You must be registered and logged in to see this link.]
P2: [You must be registered and logged in to see this link.]

Tập 4 (Ental Version)
P1: [You must be registered and logged in to see this link.]
P2: [You must be registered and logged in to see this link.]
P3: [You must be registered and logged in to see this link.]

Tập 5 (Ental Version)
P1: [You must be registered and logged in to see this link.]
P2: [You must be registered and logged in to see this link.]

Tập 5 (Han Version)
P1: [You must be registered and logged in to see this link.]
P2: [You must be registered and logged in to see this link.]
P3: [You must be registered and logged in to see this link.]

Tập 6 (Ental Version)
P1: [You must be registered and logged in to see this link.]
P2: [You must be registered and logged in to see this link.]

Tập 6 (Han Version)
P1: [You must be registered and logged in to see this link.]
P2: [You must be registered and logged in to see this link.]
P3: [You must be registered and logged in to see this link.]

Tập 7 (Ental Version)
P1: [You must be registered and logged in to see this link.]
P2: [You must be registered and logged in to see this link.]

Tập 7 (Han Version)
P1: [You must be registered and logged in to see this link.]
P2: [You must be registered and logged in to see this link.]

Tập 8 (Han Version)
P1: [You must be registered and logged in to see this link.]
P2: [You must be registered and logged in to see this link.]

Tập 8 (Ental Version)
P1; [You must be registered and logged in to see this link.]
P2; [You must be registered and logged in to see this link.]

Tập 9 (Han Version)
P1: [You must be registered and logged in to see this link.]
P2: [You must be registered and logged in to see this link.]

Tập 10 (Han Version)
P1: [You must be registered and logged in to see this link.]
P2: [You must be registered and logged in to see this link.]

Tập 10 (Ental Version)
P1: [You must be registered and logged in to see this link.]
P2: [You must be registered and logged in to see this link.]

Tập 11 (Ental Version)
P1: [You must be registered and logged in to see this link.]
P2: [You must be registered and logged in to see this link.]

Tập 11 (HAN Version)
[You must be registered and logged in to see this link.]

Tập 12 (Ental Version)
p1; [You must be registered and logged in to see this link.]
p2; [You must be registered and logged in to see this link.]

Tập 12 (HAN Version)
p1; [You must be registered and logged in to see this link.]
p2; [You must be registered and logged in to see this link.]

Tập 13 (Ental Version)
p1; [You must be registered and logged in to see this link.]
p2; [You must be registered and logged in to see this link.]

Tập 13 (Han Version)
[You must be registered and logged in to see this link.]

Tập 14 (Ental Version)
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

Tập 14 (Han Version)
[You must be registered and logged in to see this link.]

Tap 15(Ental)
P1: [You must be registered and logged in to see this link.]
P2: [You must be registered and logged in to see this link.]

Tap 15 (Han Version)
P1: [You must be registered and logged in to see this link.]
P2: [You must be registered and logged in to see this link.]

Tâp 16 (Ental Version):
P1: [You must be registered and logged in to see this link.]
P2: [You must be registered and logged in to see this link.]

Tập 16 (Han Version):
P1: [You must be registered and logged in to see this link.]
P2: [You must be registered and logged in to see this link.]Link Download Torrent:
Ep.1: [You must be registered and logged in to see this link.] (11.88 KB)
Ep.2: [You must be registered and logged in to see this link.] (14.03 KB)
Ep.3: [You must be registered and logged in to see this link.] (13.47 KB)
Ep.4: [You must be registered and logged in to see this link.] (17.17 KB)
Ep.5: [You must be registered and logged in to see this link.] (15.92 KB)
Ep.6: [You must be registered and logged in to see this link.] (11.19 KB)
Ep.7: [You must be registered and logged in to see this link.] (20.59 KB)
Ep.8: [You must be registered and logged in to see this link.] (13.88 KB)
Ep.9: [You must be registered and logged in to see this link.] (14.51 KB)
Ep.10: [You must be registered and logged in to see this link.] (17.15 KB)
Ep.11: [You must be registered and logged in to see this link.] (17.92 KB)
Ep.12: [You must be registered and logged in to see this link.] (20.61 KB)
Ep.13: [You must be registered and logged in to see this link.] (18.75 KB)
Ep.14: [You must be registered and logged in to see this link.] (18.15 KB)
Ep.15: [You must be registered and logged in to see this link.] (14.59 KB)
Ep 16: [You must be registered and logged in to see this link.] (17.33 KB)
Nguồn: krfilm.net


My blog: [You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
avatar
vietthangjan
 
 

Capricorn
Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 1146
Tuổi : 31
Đến từ : Sài Gòn
Nghề nghiệp : student
Trạng thái bản thân : Độc thân
Điểm tích cực : 908
Chất lượng bài viết : 306

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

normal Re: [Movie] Take Care Of The Young Lady

Bài gửi by kien06vl on 2009-11-22, 14:51

nội dung phim thế nào???
avatar
kien06vl
Kiến Nhóc
Kiến Nhóc

Libra
Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 60
Tuổi : 30
Đến từ : Sky
Trạng thái bản thân : Độc thân
Điểm tích cực : 110
Chất lượng bài viết : 20

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

normal Re: [Movie] Take Care Of The Young Lady

Bài gửi by vietthangjan on 2009-11-22, 17:40

[You must be registered and logged in to see this link.]

Thể loại: lãng mạn, hài hước.
Số tập: 16 tập.
Phụ đề: tiếng Việt.
Diễn viên: Yoon Eun Hye, Yoon Sang Hyun, Jung Il Woo, Moon Chae Won, Hwang Suk Hyun.
Đạo diễn: Ji Young Soo (Oh Pilseung Bong Sunyoung, Flowers for my Life, Hello God).
Biên kịch: Oon Eun Hyung, Kim Eun Hee (Summer Scent, Wolf's Temptation, Love So Divine), (Winter Sonata, Sweet 16, When It's at Night, Snow Queen).
Công ty sản xuất: Yigim (Lee Kim) Production (이김프로덕션) (What Happened in Bali, Money Warfare, Smile Again).
Giờ phát sóng: 21h55'(giờ Seoul) các ngày thứ 4, 5 trên kênh KBS2 bắt đầu từ ngày 19/8/2009.

Trong “Take Care Of The Young Lady”, Yoon Eun Hye sẽ vào vai Kang Hye Na, 24 tuổi, một cô nàng tiểu thư sinh ra trong một gia đình giàu có và danh tiếng, ngay từ bé đã tỏ ra kiêu ngạo, luôn coi mình là trung tâm và chẳng thèm để ý đến người khác. Cô nàng này có tất cả mọi thứ trong tay, trừ tình yêu. Hix, thế thì cũng chẳng khác chàng Goo Jun Pyo của “Boys Over Flowers” là mấy, nhỉ.
Sau khi cha qua đời và để lại choba chị em Hye Na một khoản tài sản khổng lồ khiến cuộc sống của họ đã có nhiều đảo lộn. Mặc dù rất kiêu ngạo và đỏng đảnh nhưng rồi Hye Na lại “đổ” trước anh chàng quản gia nghèo làm việc trong nhà mình, người vào gia đình Hye Na với mục đích kiếm chác tài sản.
[You must be registered and logged in to see this link.]

[You must be registered and logged in to see this link.]


Nhân Vật
[You must be registered and logged in to see this link.]
Kang Hye Na (Yoon Eun Hye)
Người thừa kế của tập đoàn Kang San, một tiểu thư đỏng đảnh, kiêu kỳ.Sống trong một biệt thự lỗng lẫy, thường xuyên thay đổi quản gia.Được xem như một Paris Hilton của Hàn Quốc.


[You must be registered and logged in to see this link.]
Suh Dong Chan (Yoon Sang Hyun)
Một kẻ nghèo khó, làm đủ mọi nghề để kiếm sống, mang trong mình món nợ 50 triệu Won. Một lần xung đột với Hye Na,được chủ tịch của tập đoàn Kang San thuê làm quản gia với nhiệm vụ: "quản lý" cô tiểu thư đỏng đang Hye Na. Nhưng anh ta còn có mục đích tiếp cận Hye Na để kiếm tiền trả nợ.[You must be registered and logged in to see this link.]
Lee Tae Yoon (Jung Il Woo)
Một luật sư trẻ tài năng đồng thời thừa hưởng tài sản lớn của gia đình. Bề ngoài là một người đàn ông trang nhã, thanh lịch với nụ cười tỏa nắng đồng thời là một người hết lòng vì công việc. Anh ta gợi cho Hye Na nhớ
đến hình ảnh của mối tình đầu.[You must be registered and logged in to see this link.]
Yuh Eui Joo (Moon Chae Won)
Một cô gái ngây thơ trong sáng, luôn mơ ước trở thành nhà thiết kế giày nổi tiếng. Luôn ở bên cạnh Dong Chan, quan tâm lo lắng cho anh.Nguon: [You must be registered and logged in to see this link.]


My blog: [You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
avatar
vietthangjan
 
 

Capricorn
Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 1146
Tuổi : 31
Đến từ : Sài Gòn
Nghề nghiệp : student
Trạng thái bản thân : Độc thân
Điểm tích cực : 908
Chất lượng bài viết : 306

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

normal Re: [Movie] Take Care Of The Young Lady

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết